Den förlorade Generationen

DFG

DFG blandar folkmusik, visa och pop från olika hörn av världen, men alltid med ideologiskt gröna texter. Instrumenteringen är i huvudsak akustisk. Med fyra CD-skivor inspelade slutet av 90-talet och under 00-talet uppnådde gruppen lite av kultstatus i gröna kretsar. Efter några års uppehåll är man nu åter igång med konserterande.

Kontakt inte dfg-sales@rosnix.net eller andy.singer[at]rosnix.net