Ut och skjut

Skiva Lyssna MP3 OGG Text
Av
DFG
Skiva
En dag som idag spår 10
vi har land att försvara, vi har ära och heder med vapen i hand ska vi beskydda eder så klart ni vill vi får medalj och tack en skrämde ryssen så han stack det finns fiender att bekämpa i krig som i fred Ivan lurar i busken om ni lämnar våra led så ut och skjut på pappfigurer, skräm bort fåglarna och djuren men blyammunition vi fyller våran skog ut och tjut obscena ramsor, lär dig älska hat och slamsor med mer adrenalin och totalblind disciplin så löser vi varje konflikt illa kvickt och vi ska rusta för försvar ja vi ska aldrig angripa varför vi rustar upp kan du säkert begripa han törstar efter blod och vårt ärorika land bäst vi rustar ännu lite grann visst det kostar några kronor men är värt varenda spänn vi ska ut på ubåtsjakt och göra flickorna till män ut och skjut på pappfigurer, skräm bort fåglarna och djuren men blyammunition vi fyller våran skog ut och tjut obscena ramsor, lär dig älska hat och slamsor med mer adrenalin och totalblind disciplin så löser vi varje konflikt illa kvickt (jaså du din landsförrädare, du tycker vi ska avrusta vem ska då försvara vårt land när ryssen kommer och vill skjuta dina barn vem ska då skotta fram dit liv när du är i snöoväder och vem, vem ska ta hand om alla dom lågutbildade åttabarnsmammor som har sin enda trygghet i kanonfabriken, har du tänkt på det till detta behövs uniformer, JAS-plan och exercis gå i fängelse, gå direkt i fängelse, utan att passera debatten) det finns fiender att bekämpa även här så registrera när de här har tagit slut så ska vi nog uppfinna flera ut och skjut på pappfigurer, skräm bort fåglarna och djuren men blyammunition vi fyller våran skog ut och tjut obscena ramsor, lär dig älska hat och slamsor med mer adrenalin och totalblind disciplin så löser vi varje konflikt illa gå rakt i ledet_______________________ går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå under 1900-talet har två ekonomiska system ståt emot varandra planekonomi och socialism har stått mot marknadsekonomi och kapitalism historien har nu tydligt och slutgiltigt visat vilket system som leder till fattigdom och förtryck och vilket som leder till frihet, framgång och välstånd gå rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra var tyst och lojal vi svenskar har rätt att vara och bör vara stolta över vårt land och demokratiska system vi måste vara noga med att värna de grundläggande mänskliga rättigheterna: rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till frihet och framför allt, rätten till egendom land ska med lag byggas, land ska med lag byggas går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå ...lyssna... ___________________________ media manar spring, spring, spring jaga lyckan världen kring man kan inte göra ingenting så skynda dig och spring, spring, spring staden manar till envar finns det något du vill ha ropa högt så får du svar skynda kackla kör men är det sunt och är det sant att lyckans väg är snabb och brant att spring fort gör livet kort finns det något som vi någongång glömde bort vi måste lära oss att lyssna för träden och vinden genom säden kan lära oss en del orden bara kan inte förklara hur man kan bli hel makten manar mer, mer, mer komsumera fler och fler men när all den ögonfröjd vi ser inte smakar något mer knappast sunt och knappast sant att lyckans väg är snabb och brant att spring fort gör livet kort det finns något som vi någongång glömde bort vi måste lära oss att lyssna för träden och vinden genom säden kan lära oss en del orden bara kan inte förklara hur man kan bli hel plutoniumvisan______________________ vi smyger tysta fram på tå när vi ska ut och röva då rövar vi plutonium ja, allt vi kan behöva för vi ska göra bomber själv en tio, femton gott och väl för vi ska ta makten i universum om vi bara kan skaffa plutonium så laddar vi med dynamit och spränger alla portar för vi är väldigt smarta vi och inga fega lortar förvaringen tror dom är bra men vi ska lura dom, haha men faktiskt vi kommer så blir dom så stum när vi stuckit med deras plutonium vi kommer att få mycket makt ja över hela världen och ingen mäinniska ser oss då när vi sen lämnar härden avslöjas vi en vacker dag så ryker alla i ett slag vi skiter i alla idéer och gör om för vi spränger dom läck med plutonium