St Georg och draken

Skiva Lyssna MP3 OGG Text
Av
DFG
Skiva
Tillväxten eller livet spår 11
Am Östan om berg, nordan om hav härskade en draktyrann Dm E Am Dm E Am Människor i alla länder fruktade den drakens tänder För draken var rik, han satt på en skatt, svart som den svarta natt Den skatten kom ifrån de döda, men stundtals såg man skatten glöda Instr: A no3 Dm :|| Men fram steg en man, en ridderlig man, S:t Georg var hans tappra namn Han sade Gud har gett mig makten att krossa draktyrannepakten Från frihetens land, riddarens land, snart ett korståg drog i fält Med framgång skred man genom öken, från stridens platser steg snart röken Instr: A no3 Dm :|| Som ni förstår, där striderna står, skonas aldrig vanligt folk Många sökte skydd hos draktyrannen, men i underjorden sin försvann den Som ni förstår, där striderna står, byter ondskan bara namn S:t Georg fylldes utav hatet, han härskar nu över klimatet Tro aldrig den som krigar för fred, krig är krig, blott fred är fred Och säg vad brott kan vara värre än att för strid åkalla Gud vår Herre?