Gå rakt i ledet

Skiva Lyssna MP3 OGG Text
Av
DFG
Skiva
En dag som idag spår 1
går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå under 1900-talet har två ekonomiska system ståt emot varandra planekonomi och socialism har stått mot marknadsekonomi och kapitalism historien har nu tydligt och slutgiltigt visat vilket system som leder till fattigdom och förtryck och vilket som leder till frihet, framgång och välstånd gå rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra var tyst och lojal vi svenskar har rätt att vara och bör vara stolta över vårt land och demokratiska system vi måste vara noga med att värna de grundläggande mänskliga rättigheterna: rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till frihet och framför allt, rätten till egendom land ska med lag byggas, land ska med lag byggas går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå går rakt i ledet, följ marknadens takt ifrågasätt aldrig vår makt, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå lev ditt liv som andra, var tyst och lojal ifrågasätt aldrig vår moral, ditt liv blir enklare så om du aldrig försöker förstå