Är jag välkommen här?

Skiva Lyssna MP3 OGG Text
Av
DFG
Skiva
Vid lägerelden, på torget, i drömmen spår 11
Är jag välkommen här eller stör jag med egen frasering och orytmiskt ägg? Ges min roll lite grand av att inte va man, blir man kör om man inte har skägg? Är jag välkommen här eller stör jag, med egna stämmor och jazzideal? Kan nån tänkas bli sur om jag int´ hör moll och dur, finns det norm här om ren och tonal? Tänk om nån av oss börjar prata så högt att killen bredvid hör Om rätten att sjunga, musiken vi älskar, konserterna som vi förstör? Och tänk om nån av oss får för sig att spela ett helt annat stycke musik Då tappar han bort takt och ton inom kort, det blir så lätt för stokastisk rytmik Är jag välkommen här eller stör jag i en grupp där allt kretsar kring de som är bäst? Ja, jag börjar förstå, ni vill ha status quo - nykomling bliv vid din läst!